Een transparante aanpak, ontzorging en hoge kwaliteit.

De BouwMeesterPro-methode is een unieke wijze van ontwerpen en realiseren, ontwikkeld door Rothuizen Architecten en Stedenbouwkundigen. In deze aanpak wordt op volledig transparante wijze een gebouw met een optimale prijs-kwaliteitverhouding gerealiseerd. De architect heeft daarin een centrale positie om het concept van de bouwopgave te bewaken en is risicodragend verantwoordelijk voor ontwerp, engineering en uitvoering. Gegarandeerd, binnen de afgesproken tijd, het budget en de kwaliteit.

Wat maakt BouwMeesterPro uniek?

De kracht van onze methode ziet u terug in de volgende aspecten.

Financiële zekerheid

Wij voeren de werkzaamheden uit op basis van een vastgesteld budget, planning en kwaliteitseisen.

Eén risicodragende partij

Eén partij - de architect - garandeert risicodragend geld, kwaliteit en tijd van initiatief tot en met realisatie.

Transparant proces

Te allen tijde heeft u inzicht in ontwerp, engineering, prijsvorming en uitvoering.

Continu verbetering en bijstelling mogelijk

Tijdens het proces gebruiken we voortschrijdend inzicht - vooral van de opdrachtgever - om kwaliteit te optimaliseren, diversiteit aan te brengen en het proces bij te sturen.

Nauwe samenwerking

Vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vinden wij binnen BouwMeesterPro randvoorwaardelijk. In onze visie heeft de opdrachtgever een belangrijke positie in het team.