Een transparante aanpak, ontzorging en hoge kwaliteit.

De BouwMeesterPro-methode is een unieke wijze van ontwerpen en realiseren, ontwikkeld door Rothuizen Architecten en Stedenbouwkundigen. In deze aanpak wordt op volledig transparante wijze een gebouw met een optimale prijs-kwaliteitverhouding gerealiseerd. De architect heeft daarin een centrale positie om het concept van de bouwopgave te bewaken en is risicodragend verantwoordelijk voor ontwerp, engineering en uitvoering. Gegarandeerd, binnen de afgesproken tijd, het budget en de kwaliteit.

Wat maakt BouwMeesterPro uniek?

De kracht van onze methode ziet u terug in de volgende aspecten.

Financiële zekerheid

Wij voeren de werkzaamheden uit op basis van een vastgesteld budget, planning en kwaliteitseisen.

Eén risicodragende partij

Eén partij - de architect - garandeert risicodragend geld, kwaliteit en tijd van initiatief tot en met realisatie.

Transparant proces

Te allen tijde heeft u inzicht in ontwerp, engineering, prijsvorming en uitvoering.

Continu verbetering en bijstelling mogelijk

Tijdens het proces gebruiken we voortschrijdend inzicht - vooral van de opdrachtgever - om kwaliteit te optimaliseren, diversiteit aan te brengen en het proces bij te sturen.

Nauwe samenwerking

Vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vinden wij binnen BouwMeesterPro randvoorwaardelijk. In onze visie heeft de opdrachtgever een belangrijke positie in het team.

BouwMeesterPro-projecten

Onze ervaring en expertise delen we graag met u.

Projecten
Woonzorgcentrum Antonius

Rothuizen BouwMeesterPro heeft in opdracht van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Stichting Curamus en de huisartsenpraktijk Groenendijk en Fysiofit de nieuwbouw van het woonzorgcentrum Antonius te Kloosterzande gerealiseerd.

Woongoed Zeeuws- Vlaanderen, Stichting Curamus, Huisartsenpraktijk De Groenendijk, Fisiofit Zeeland Kloosterzande
Projecten
Zeeuwse bibliotheek

In 2010 hebben de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop besloten om intensief te gaan samenwerken in één huisvesting. De tweede verdieping van de bibliotheek is geschikt gemaakt voor de Scoop-organisatie en de rest van het gebouw is gereorganiseerd voor de ZB-functies.

Zeeuwse bibliotheek Middelburg
Projecten
Circulair gebouw voor kind- en jeugdkliniek

Toen Taco Tuinhof de vraag werd gesteld of hij een nieuw pand voor een kind- en jeugdkliniek wilde realiseren, was hij duidelijk: dit project kunnen én moeten we circulair aanpakken.

Emergis Kloetinge
Projecten
Abel Tasman Erf

In Heerhugowaard is in opdracht van Esdégé Reigersdaal een nieuwe woonzorglocatie ontworpen en gerealiseerd door Rothuizen. De doelgroep bestaat uit volwassenen met gedragsproblemen die behoefte hebben aan een veilige, de-escalerende omgeving. Hiervoor is een ontwerp gemaakt met 22 appartementen, een hoofdgebouw en werkplaats.

Esdégé-Reigersdaal Heerhugowaard
Projecten
’t R@velijn college

’t R@velijn college is een school in ontwikkeling. Modern en uitdagend onderwijs is een belangrijke bouwsteen voor een goede toekomst in de beroepspraktijk. Het project omvat o.a. theorie- en praktijklokalen, leerdomeinen, een aula met catering, kantoren en een back office

Ons Middelbaar Onderwijs Steenbergen
Projecten
Herinrichting zorgcentrum De Kim

Stichting Groenhuysen heeft begin 2013 Rothuizen de opdracht gegeven voor de herinrichting van zorgcentrum De Kim in Sint Willebrord.

Stichting Groenhuysen Sint Willebrord
Projecten
Verbouwing en uitbreiding voor Vakcollege Helmond

Rothuizen realiseerde in 2018 de grootschalige verbouwing én uitbreiding. Hierdoor kan Vakcollege Helmond er weer jaren tegenaan.

OMO Scholengroep Helmond Helmond
Projecten
Grootschalige renovatie voor VO vereniging

Rothuizen en Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) hebben samen aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de BouwmeesterPro-methode en zijn daarom geen vreemden van elkaar. Beide partijen werkten al meerdere malen succesvol samen. In opdracht van OMO heeft Rothuizen ook de uitgebreide renovatie voor het Munnikenheide College te Ruchpen met de BouwMeesterPro-methode gerealiseerd.

Ons Middelbaar Onderwijs Rucphen
Projecten
Hospice Roosdonck

In Hospice Roosdonck wordt hoogwaardige zorg verleend voor cliënten van Zorgstichting Groenhuysen die terminaal zijn met een levensverwachting van maximaal drie maanden.

Stichting Groenhuysen Roosendaal
Projecten
Centraal bureau Groenhuysen

Licht en transparantie, rustige basiskleuren met een enkel kleuraccent, hout als warm verbindend element, sfeervolle verlichtingsaccenten en een ‘sobere’ functionele vormgeving zijn door Stichting Groenhuysen, zorginstelling voor ouderen, als kernwoorden geformuleerd voor het concept.

Stichting Groenhuysen Roosendaal
Projecten
Brede school De Golfslag

De brede school “de Golfslag” in Domburg is een kleine basisschool met een peuterspeelzaal,kinderdagopvang en buitenschoolse opvang onder één dak. De school is ontworpen rondom een “centraal” plein, die multifunctioneel ingezet kan worden voor zowel schoolse als buitenschoolse activiteiten.

Gemeente Veer Domburg
Projecten
Herinrichting Wiekendael

Het doel van dit project was om een regionaal behandel-, zorg- en wooncentrum te maken voor ouderen met een specifieke zorgvraag. Flexibiliteit, kleinschaligheid en een sfeervol thuisgevoel waren hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Groenhuysen Roosendaal

Hoe werkt BouwMeesterPro?

We laten het u graag zien.

In de BouwMeesterPro-aanpak wordt op volledig transparante wijze een gebouw met een optimale prijs-kwaliteitverhouding gerealiseerd. De architect heeft daarin een centrale positie om het concept van de bouwopgave te bewaken en is risicodragend verantwoordelijk voor tijd, geld en kwaliteit.

In het projectboek worden de specificaties en wensen omtrent tijd, geld en kwaliteit vastgelegd. Hieruit volgt een globaal ontwerp en wordt bepaald welke percelen gedefinieerd moeten worden. Voor elk perceel wordt een budget vastgesteld waarna BouwMeesterPro over het gehele project budgetgarantie afgeeft tot en met oplevering.

In het ontwerpboek zoeken we voor elk perceel een marktpartij. We selecteren alleen partijen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Na beoordeling gaan we over tot gunning, na goedkeuring van het ontwerpboek door de opdrachtgever.

Het uitvoeringsboek bevat de complete uitwerking van het project; een soort handleiding voor het gebouw. Hierin vindt u alle contracten, afspraken over onderhoud en alle garantie-informatie inclusief het revisiedocument.

Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking.

Benieuwd wat onze relaties over BouwMeesterPro zeggen?

“Met de BouwMeesterPro-methode realiseerden wij binnen budget en planning het vooraf afgesproken resultaat. Vooraf waren rollen en verhoudingen duidelijk, in een transparant samenwerkingsmodel. Tijdens het project lagen de prikkels voor een optimale prijs-kwaliteitverhouding bij beide partners.” Frans Desloover Directeur/bestuurder

BouwMeesterPro-partners.

Om hoge kwaliteit te kunnen waarborgen, selecteren wij onze partners zorgvuldig.

Een BouwMeesterPro-opdracht wordt uitgevoerd door een team adviseurs en specialisten. We werken samen met uitvoerende partijen die vanuit hun expertise meedenken over alle facetten van het project.

 

Gebr. Van Dijk Made B.V. Totaalinstallateur
Daktechniek Allaart - de Kraker B.V. Daktechniek
Maas Jacobs B.V. Bouwbedrijf
Murre - de Visser Afbouwsystemen B.V. Projectafbouw
Van Iersel B.V. Geveltechniek
DAKaccent Nederland B.V. Daktechniek
Raab Karcher B.V. Bouwmaterialenhandel
VKP B.V. Timmer- en aannemingsbedrijf
De Groot & Visser B.V. Geveltechniek
Bouwgroep Peter B.V. Bouwbedrijf
ITN Groep Installatiebedrijf
Jaleco Totaal Projectafbouw B.V. Projectafbouw
Minderhout & Schipper Constructiebedrijf B.V. Staalconstructie bedrijf
Buroinfra ingenieursbureau Civiele Techniek Ingenieursbureau Civiele Techniek
Marijn de Kok interieurarchitecten Interieurarchitect
Peutz B.V. raadgevende ingenieurs
Van Boxsel Engineering Engineering
Berith Keiser Ontwerpen zelfstandig ontwerper
IMd Raadgevende Ingenieurs constructie
Croonwolter&dros Technologische oplossingen
De Blaay-Van den Bogaard RI Raadgevende ingenieurs
Faktor Civil Engineering
Nelissen ingenieursbureau B.V. ingenieursbureau
Willems Uden B.V. Werktuigbouwkundige installaties
TMC Project Interieur en afwerking

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag.

Met budgetgarantie bedoelen we de garantie die BouwMeesterPro afgeeft om het projectboek te realiseren binnen de hierin omschreven tijd en kwaliteit. In tegenstelling tot andere bouwprocesvormen kan dit al in een heel vroeg stadium van het ontwerpproces.

De architect ontwikkelt samen met de opdrachtgever het ontwerpconcept. De architect bewaakt de uitgangspunten van dit concept tot en met de oplevering.

In het projectboek wordt een risico-analyse opgesteld waarin alle mogelijk denkbare risico's worden benoemd en van beheersmaatregelen worden voorzien. Tevens is de BouwMeesterPro-overeenkomst afgedekt met een verzekeringspakket die voorziet in een CAR-, ontwerp- en afbouwverzekering.

De opdrachtgever bepaalt op basis van een programma van eisen de uitgangspunten voor tijd, geld en kwaliteit. Samen met het BouwMeesterPro-team bewaakt de opdrachtgever mede deze uitgangspunten tot en met oplevering. Eventueel voortschrijdend inzicht kan door de opdrachtgever worden ingebracht en op haalbaarheid worden getoetst.

kan tijdens het project bijsturen op tijd, geld en kwaliteit.

Na het projectboek wordt het ontwerp opgesteld. Hierin worden de volgende onderdelen uitgewerkt: nadere uitwerking van het ontwerp, omgevingsvergunning (bestemmingsplan indien van toepassing) en circa 70% van de gedefinieerde percelen uit het projectboek, gesondeerd door de ketenpartners. Op basis van dit ontwerpboek wordt inzichtelijk gemaakt of het project haalbaar is binnen de gestelde parameters uit het projectboek. Ná goedkeuring van dit ontwerpboek wordt gestart met de uitvoering.

Indien in het ontwerpboek blijkt dat het budget niet toereikend is, zal op initiatief van de architect in overleg met de opdrachtgever gezocht worden naar optimalisaties met behoud van de afgesproken kwaliteit.

BouwMeesterPro realiseert projecten vanuit de visie van de architect en met het doel een beter eindresultaat te leveren voor hetzelfde budget. Natuurlijk altijd in overleg met de opdrachtgever. Het gehele BouwMeesterPro-proces vindt transparant plaats. BouwMeesterPro heeft geen belang bij inkoopvoordeel. Bij oplevering wordt een financiële afrekening opgesteld door een accountant. Het projectresultaat wordt 100% teruggegeven aan de opdrachtgever.

Hoe kan ik contact opnemen?

Wij denken graag met u mee.

Wij nemen graag de tijd om de methode aan u toe te lichten en verder door te spreken.

Dick Schuit Technisch directeur - partner kennismaking@bouwmeester.pro 0118-653737
Eefje Rikhof Architect - partner kennismaking@bouwmeester.pro 076-5317444
Pierre Maas Architect - partner kennismaking@bouwmeester.pro 076-5317444